Het Service Government systeem heeft als doel de houding van het openbaar bestuur te beïnvloeden. Door het Service Government systeem wordt het openbaar bestuur zich bewust van waar burgers tegen aanlopen als ze in contact proberen te komen met dit openbaar bestuur. Service Government is opgezet om met name ook kwetsbare groepen te helpen, zoals immigranten, ouderen en lager opgeleide burgers, die gezamenlijk ongeveer 40% van de Nederlandse bevolking vertegenwoordigen.  

De Nationale Ombudsman heeft Service Government in zijn eigen organisatie geïntroduceerd met de volgende kenmerken:

·         De telefoon wordt binnen 20 seconden beantwoord

·         Klachtformulieren en voorbeeldbrieven zijn op de website van de Nationale Ombudsman beschikbaar

·         Vanuit een vraaggestuurde benadering ligt de focus op de behoefte van de klager i.p.v. op zijn klacht

Met het Service Government systeem kan de burger contact opnemen met de overheid op elk gewenst moment en op een manier die het beste past in zijn dagelijks leven. De burger kan vertellen wat hij nodig heeft en de ambtenaar is altijd in staat om hem te helpen en op een duidelijke manier uit te leggen wat de burger moet doen. Zijn zaak wordt snel behandeld in een eenvoudige procedure.