Voor een informele aanpak in het primaire proces en in de bezwaarfase
Stappenplan

Wanneer een bestuursorgaan met mediationvaardigheden wil gaan werken leidt dat tot een organisatieverandering die betrekking kan hebben op het deel van de organisatie, dat betrokken is bij het primaire proces of de bezwaarprocedure, of op de hele organisatie. In termen van verandermanagement is er in beide situaties sprake van een meervoudige verandering op individueel en groepsniveau. De medewerkers gaan anders optreden, de managers daarop anders sturen en verantwoorden, het proces verandert en de burgers ervaren -hopelijk- een betere, meer persoonlijke dienstverlening in geval van (dreigende) conflictsituaties. Kortom het gaan werken met mediationvaardigheden betekent een omslag in denken en doen. Het vraagt een andere houding en ander gedrag en betekent een verandering in de organisatie als geheel. In dit stappenplan wordt stilgestaan bij de belangrijkste activiteiten die nodig zijn om effectief en succesvol te veranderen. Daarnaast worden tips gegeven om elke stap goed te realiseren en komen mogelijke valkuilen aanbod.